Construction and executive design of the facility with a service function

In response to the Investor’s targeted requirements, we have designed a change of the object image. The building is located on the edge of the oldest part of the town.  

Year: 2013 / Size: 2000 m2 / Investor: Cybina Sp. z o.o. / Location: Swarzędz, PL 

Team: NUUA/ARCHITEKCI

 Status: Realized.

The brickwork juxtapose with big glass surfaces gives an impression of maching tradition with modern aesthetic approach. This let the building to be accurately fit within the context of its surroundings. The image of the building responds to its function which is a fashion house.      

 

Projekt budowlany i wykonawczy obiektu o funkcji usługowej 

W odpowiedzi na ukierunkowane wymagania Inwestora zaprojektowaliśmy zmianę wizerunku obiektu. Budynek zlokalizowany jest na skraju najstarszej części miasta.

Rok: 2013 / Rozmiar: 2000 m2 / Inwestor: Cybina Sp. z o.o. / Lokalizacja: Swarzędz, PL 

Zespół: NUUA/ARCHITEKCI

 Status: Zrealizowany.

Cegła i duże powierzchnie przeszkleń daje wrażenie zestawiania tradycyjnego sposobu budowania z nowoczesną estetyką. Takie podejście pozwoliło dokładnie dopasować budynek do kontekstu otocznia. Wizerunek obiektu odpowiada jego funkcji, jaką jest salon mody.