Zabudowa wielorodzinna z mieszkaniami do elastycznego dostosowania

Budynek został zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebą zmian społecznych,  wymuszających możliwość dostosowania aranżacji mieszkania dla odpowiedniego (kolejnego) etapu życia. Taka potrzeba doprowadziła do stworzenia wielofunkcyjnego obiektu wielorodzinnego. 

Rok: 2015-16 / Rozmiar: 4500 m2 / Inwestor: SM Swarzędz / Lokalizacja: Swarzędz koło Poznania, PL  

Team: NUUA/ARCHITEKCI

 Status: Projekt wykonawczy, rozpoczęta budowa. 

Nad parterem budynek zawiera mieszkania, z których każde jest zaprojektowane w celu zaspokojenia różnych potrzeb użytkowników. Wszystkie łazienki i kuchnie mogą być dostosowane do różnego rodzaju dysfunkcji osób starszych lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, jednocześnie mogą być optymalnie wykorzystywane przez typowego mieszkańca. Przestronny parter o otwartej przestrzeni przeznaczony jest do elastycznego dostosowania na różnorodne usługi zależnie od potrzeb. Ponieważ budynek może być użytkowany przez osoby starsze, rozważane jest aby zapewnić opiekę medyczną w zakresie pierwszej pomocy w strukturze budynku. Na poziomie podziemnym zaplanowano halę garażową.

PURE – Multifamily housing with adjustable apartments 

The house was design to meet changes in society which require adjustable apartments for different life stage. This lead to create multipurpose multifamily house.   

Year: 2015-16 / Size: 4500 m2 / Investor: SM Swarzędz / Localization: Swarzędz near Poznań, PL  

Team: NUUA/ARCHITEKCI

 Status: Executive project

Above the ground floor the building contains apartments, everyone of which is design to fulfill different users needs. All bathrooms and kitchens can be adjusted for different kinds elderly dysfunctionalities while at the same time can be used optimally by average inhabitants. Spacious open space ground floor is designated to accommodate various services oriented on dwellers needs. As the building can be occupied by elderly the first aid medical care is to be provide within the building structure. On the underground floor level indoor parking area is planed.